100 jaar assyriologie in Leiden

By Caroline Waerzeggers

Op 13 december 2019 vond de conferentie “100 Years of Assyriology in Leiden” plaats in het Paviljoen van het Museum Volkenkunde Leiden. Dit was het laatste evenement in een reeks feestelijkheden rondom het honderdjarig bestaan van de leerstoel Assyriologie in Leiden.

Professor Veenhof opende de conferentie met een lezing over de vroegste geschiedenis van de leerstoel: wat zat er achter de beslissing van het college van bestuur om in de vakgebied te investeren? Veenhof vertelde dat Leiden wel de eerste universiteit in Nederland was om zich aan de assyriologie te committeren, maar internationaal gezien kwam die beslissing toch wel wat laat… Ook vertelde hij over zijn persoonlijke herinneringen aan zijn leermeester Kraus en aan zijn eigen tijd als hoogleraar Assyriologie in Leiden.

Na de opening door Veenhof kwamen vijf internationale sprekers aan het woord. Ieder van hen sprak over het onderwerp van de inaugurale rede van Leidens vijf hoogleraren Assyriologie. Dominque Charpin (Collège de France) sprak over koningschap in de Oud-Babylonische periode, het onderwerp van de rede van G.J. Thierry. Beate Pongratz-Leisten (NYU/ISAW) situeerde de rede van F.M.Th. Böhl in de onderzoeksgeschiedenis naar het Babylonische nieuwsjaarsfeest en besprak de impact van de vroeg-20e eeuwse discussie rond Babel und Bibel op deze geschiedenis. Stefan Maul (Heidelberg) reflecteerde op verandering en continuïteit in Mesopotamië en plaatste Kraus’ uitspraken over dit onderwerp in diens tijd. Hij pleitte voor een niet-teleologische benadering tot Mesopotamië, los van de vraag welke bijdrage deze beschaving geleverd heeft aan de Judeo-Christelijke tradities. Mogens Larsen (Kopenhagen) sprak over de spijkerschriftarchieven uit de Oudassyrische handelsnederzetting Kanesh in Anatolië, een interesse die hij deelt met zijn goede vriend Klaas Veenhof. Hij had een ontnuchterend verhaal over de uitdagingen waar de onderzoeker mee te maken krijgt bij het bestuderen van deze archieven. Tot slot sprak Yoram Cohen zijn waardering uit voor het veelzijdige onderzoek van Wilfred van Soldt die verschillende nieuwe trends in de assyriologie mede vorm heeft gegeven.

We sloten deze inspirerende bijeenkomst af onder het genot van een drankje in het Museum Volkenkunde. De conferentie werd mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van het Leids Universiteitsfonds, het NINO en het LIAS.

Beate Pongratz-Leisten en Stefan Maul in gesprek op de conferentie 100 Years of Assyriology in Leiden in het Paviljoen van het Museum Volkenkunde, 13 december 2019.

* Deze tekst is ook gepubliceerd in de NINO-nieuwsbrief van december 2019.

Interview with Caroline Waerzeggers

By Persia & Babylonia

On the 18th of November 2019, Caroline Waerzeggers gave a lecture in San Damaso Ecclesiastical University at Madrid during the conference on Jews in Babylonia (Judíos en Babylonia). The topic of her talk was “Israel during the Babylonian Exile: New Insights from cuneiform texts”.

She was shortly interviewed by the organisers. The interview is made available on YouTube: