Publications

Forthcoming: Wijnsma, U.Z., The Worst Revolt of the Bisitun Crisis: A Chronological Reconstruction of Egyptian Rebellion under Petubastis IV, Journal of Near Eastern Studies.

Waerzeggers, C., De wilde jeugd der assyriologie, Oratie uitgesproken door Prof.dr. C. Waerzeggers bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Assyriologie aan de Universiteit Leiden op vrijdag 1 december 2017.

Wijnsma, U.Z., The Revolt of Babylon Revisited: The Value of Pap. Amherst 63’s Literary Tale within its Contemporary Context, Hortus Orientalis 1 (Leiden 2017), 29-58.

Waerzeggers, C., Herodotus, Xerxes en de Babylonische opstanden van 484 v.Chr., Phoenix 63/2 (2017), 48-61.

Waerzeggers, C., Collations of CUSAS 28, NABU 2017/3 (2017), 154-158.

Waerzeggers, C., The Prayer of Nabonidus in the Light of Hellenistic Babylonian Literature, in: M. Popović, M. Schoonover, M. Vandenberghe (eds), Jewish Cultural Encounters in the Ancient Mediterranean and Near Eastern World (Leiden: Brill, 2017), 64-75. Preview


Blog posts

Peut, L. van de, Getting to know the Babylonians: Tappašar and the death of her husband, Persia and Babylonia, 5-7-2018.

Beek, N. van de and M. Seire, Onomastics Training Week in Venice: Names, Names, NamesPersia and Babylonia, 12-6-2018.

Wijnsma, U.Z., Een Egyptische mummie in Iran?, Faces of Science, 1-5-2018.

Wijnsma, U.Z., Architecture, Archaeology, and Iraqi Palaces – An Interview with Dr. David KertaiPersia and Babylonia, 20-3-2018.

Dos Santos Martins, I., António de Gouveia and the Fascination with Persepolis, Persia and Babylonia, 3-2-2018.

Wijnsma, U.Z., Een web van waarschijnlijkheid, Faces of Science, 25-1-2018.

Wijnsma, U.Z., Waarom een moordzaak op mijn historische onderzoek lijktFaces of Science, 19-1-2018.

Gross, M., Across the Ocean – A trip to the USA in the service of Assyriology, Persia and Babylonia, 9-1-2018.

Wijnsma, U.Z., Heleen Sancisi-Weerdenburg, Faces of Science, 21-12-2017.

Wijnsma, U.Z., Assyriology: an Alice in Wonderland house, Persia and Babylonia, 7-12-2017.

Seire, M., Mespotamia in Marburg, Persia and Babylonia, 14-11-2017.

Wijnsma, U.Z., Gamend door het oude EgypteFaces of Science, 27-10-2017.

Wijnsma, U.Z., Zieke koningen en CSI in de oudheidFaces of Science, 11-10-2017.

Wijnsma, U.Z., Gamen voor de wetenschapFaces of Science, 7-9-2017.

Wijnsma, U.Z., De (zogenaamde) eerste mensenrechtenverklaring ter wereldFaces of Science, 6-7-2017.

Wijnsma, U.Z., Ode aan de kleine wetenschapFaces of Science, 22-6-2017.